Grāmatvedības pakalpojumi Tukumā

Juridiskām un fiziskām personām

Sazinieties ar mums

SIA “Aktīvs Plus 1”

SIA “Aktīvs Plus 1” dibināts 2001. gadā ar mērķi sniegt grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas.

Uzņēmuma dibinātāja un vadītāja mag.oec. Ilga Kalēja grāmatvedības jomā darbojas kopš 1995. gada. Pieredze gūta gan strādājot VID, gan privātās struktūrās.

Šobrīd birojā strādā 9 kvalificēti un pieredzējuši grāmatvedības speciālisti. Visiem ir augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds, kā arī zināšanas nepārtraukti tiek papildinātas kursos un semināros. Nemitīgi sekojam līdzi jaunākajām grāmatvedības un nodokļu likumdošanas izmaiņām un paši rīkojam seminārus un apspriedes ar kolēģiem. 

Mūsu klienti ir dažādās nozarēs strādājošas komercsabiedrības, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti, kā arī citi saimnieciskās darbības veicēji. Mēs atbildam par sniegto pakalpojumu kvalitāti, un mūsu profesionālā darbība ir apdrošināta.

Grāmatvedības pakalpojumi:

Grāmatvedības kārtošana

 • Pirmdokumentu pārbaude un apstrāde.
 • Bankas operāciju iegrāmatošana.
 • Kases operāciju uzskaite.
 • Algu grāmatvedība.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • Grāmatvedības reģistru kārtošana un uzturēšana.

Pārskati un atskaites

 • Nodokļu un informatīvo deklarāciju sagatavošana un iesniegšana VID EDS.
 • Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana.
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma.
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana.
 • Nepieciešamo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.
 • Komercsabiedrību likvidācijas pārskati.

Citi pakalpojumi 

(pēc vienošanās)

 • Grāmatvedības pirmdokumentu sagatavošana.
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde.
 • Lietvedības pakalpojumi.
 • Konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos.
 • Klienta interešu pārstāvība VID.
 • Dokumentu sagatavošana komercreģistram.

Ārpakalpojuma grāmatvedības priekšrocības

Līdzekļu ekonomija

 • Nav jāmaksā darba alga un ar to saistītie nodokļi uzņēmuma grāmatvedim. 
 • Nav jāiekārto darba vieta. 
 • Biroja tehnikas iegāde un uzturēšana. 
 • Licencēts programmnodrošinājums.
 • Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi. 
 • Kā arī mūsu rēķinā norādīto PVN ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli.

Pakalpojumi 

Pakalpojumi tiek sniegti neatkarīgi no grāmatveža maiņas, slimības vai atvaļinājuma.

Datu drošība un konfidencialitāte

Pie mums Jūsu uzņēmuma finanšu dati ir drošībā.

Gramatvedības pakalpojumu cenas

Grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli atkarībā no darbības sfēras, darījumu apjoma un sarežģītības pakāpes, kā arī vēlamo papildu pakalpojumu apjoma.

Ikmēneša pakalpojumu cena tiek noteikta:

 • fiksēta (ja nav būtiskas dokumentus apjoma izmaiņas gada robežās), 
 • mainīga katru mēnesi atkarībā no grāmatojumu skaita (ja klientam ir būtiskas dokumentu apjoma svārstības pa mēnešiem).

   Cenā ietilpst pilna grāmatvedības apkalpošana, t.sk. bezmaksas konsultācijas uzskaites un nodokļu jautājumos.
   Par atsevišķiem papildu pakalpojumiem tiek noteikta papildu maksa pēc savstarpējas vienošanās.
   Par gada pārskata sagatavošanu tiek noteikta maksa viena mēneša vidējās maksas apmērā.

Ja vēlaties uzzināt aptuveno grāmatvedības pakalpojumu cenu, rakstiet uz e-pastu: aktivsplus@infonet.lv, sniedzot pēc iespējas vairāk informācijas par Jūsu esošo vai plānoto saimniecisko darbību, vai vēl labāk – nāciet uz mūsu biroju Tukumā, Pils ielā 9, iepriekš sazinoties.

SIA “Aktīvs Plus 1” kontakti un rekvizīti

Kontakti

Adrese: Pils iela 9TukumsLV-3101 
Tālrunis:
+37163125072
Mobilais tālrunis: +371 26404875, +371 26408715
E-pasts: aktivsplus@infonet.lv

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: SIA "Aktīvs Plus 1"
Juridiskā adrese: Jūras iela 15, Engure, Engures pag.,
Engures nov., LV-3113
Reģistrācijas numurs: 50003573341 
Bankas rekvizīti: AS SWEDBANK; Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV39HABA0551002156207

Darba laiks

Darbdienās: pēc pieraksta
Sestdienās / svētdienās: brīvs

Sazinieties ar mums